© همۀ حقوق این وب سایت متعلق به بيمارستان شهيد رجايي گچساران است.
بخش زایشگاه

Oval: بخش زایشگاهسرپرستاربخش: گالیا بختیاری نیا

تحصیلات: کارشناس مامایی

سابقه: 17


 

 

راهنما

*      مراجعين بخش زايشگاه عموماً خانم هاي باردار مي باشند.

*      بخش داراي 6 اتاق بستري مي باشد  ، یک اتاق 4 تخته مخــصوص بيماران تحت نظر ،‌یک اتاق مخصوص بيماران فشار خون بالا ، یک اتاق ايزوله و یک ‌اتاق درد ۴ تخته می باشد،‌ دو اتــــاق دو تخته و چهار تخته مخصوص بیماران بعد از زايمان مي باشد.

*      ‌اتاق زايمــان  نيز جنب اتاق درد ميباشد .

*      انتهاي راهرو، دو عدد يخچال يكي جهت استفادة‌عمومي و يكي مخـــصوص نگهداري شير مادر مي باشد .

*      آزمايشات بيماران، توسط كارگر بخش به آزمايشگاه ارسال مي شود .

*      زايشگاه ملاقات عمومي ندارد و در صورت نياز‌ بيمار از تخت خود خارج می شود و هــــمراه را ملاقات مــي نمايد .

*      جهت انجام سونوگرافي، راديولوژي و اكــو كارديوگرافي نياز به همراه نبوده و بيــمار توسـط كمك بهيار جهت موارد ذكر شده فـــــرستاده مـــــي شود .

*      ويزيت روزانة‌ بيماران  در شيفت صبح انجام مي شود و در صورت نياز متخصصان در طي 24 ساعت جهت ويزيت ، به بخش مراجعه خواهند كرد .

*      بيماران زايشگاه نياز به همراه ندارند مگر در صورت صلاحديد بخش .

*      آموزش های لازم بعد از ترخيص در رابطه با درد شديد، خونريزي بيشتر از معمول، ورم،‌ تاري ديد، درد قفسة‌سينه، تب و ... به بیماران داده می شود .

*      پرسنل موظف به معرفي خود به بيمار بوده و بيمار بايد ماماي كنترل كننده خود را بشناسد .

*      ترخيص بيماران اكثراً در شيفت صبح انجام مي شود، ايستگاه پرستاري خلاصه پرونده و نسخه (‌در صورت نياز ) در اختیار بیماران قرار می دهد.

 

عنوان

آدرس : استان كهگيلويه وبويراحمد - خيابان بلاديان - ميدان پرستار -بيمارستان شهيد رجايي

تلفن : 2224711-2224811 -0742

تلفكس : 2222324 - 0742

آدرس صفحه الكترونيكي : http://rajaeeg.yums.ac.ir

نقشه هوایی بیمارستان شهید رجایی