50
بیمارستان شهید رجایی گچساران - امكانات رفاهي پرسنل

امکانات رفاهی در بیمارستان

 

  •   استفاده از سرویس جهت جا به جایی پرسنل

 

  •      فروشگاه تعاونی مصرف جهت پرسنل بیمارستان و شبکه بهداشت

 

  •    اردوهای تفریحی و زیارتی جهت پرسنل

 

  •      دادن وام خودرو- خرید کالا

 

  •      داشتن صندوق قرض الحسنه در بیمارستان و دادن وام به اعضاء

 

  •       کمک هزینه ازدواج پرسنل به مبلغ 5232500 ریال

 

  •      کمک هزینه جهت فوت افراد تحت تکلف به مبلغ 5232500 ریال

 

  •     کمک هزینه مهد کودک به مادرانی که کودک زیر 5 سال دارند به مبلغ ماهی 500000 ریال

 

  •      دادن هدایا به مناسبت روز پرستار به پرستاران برگزیده

 

  •  بستن قراردادبا سالن های ورزشی جهت پرسنلی که علاقمند به ورزش هستند که 70% هزینه را بیمارستان تقبل می کند و 30% بر عهده پرسنل می باشد.