© همۀ حقوق این وب سایت متعلق به بيمارستان شهيد رجايي گچساران است.
بخش اطفال

سرپرستار: زبیده صالحی (کارشناس پرستاری و دارای 15 سال سابقه)

تعداد تخت بیمار:28 تخت (در 10 اتاق)

ساعت راند  پزشکی:8 صبح الی 12 ظهر

 قوانین و مقررات بخش:

*طبق مقررات بیمارستان هر بیمار میتواند یک همراه ( خانم) داشته باشد.

*جهت انجام هر کار ابتدا نرده تخت کودک باید بالا کشیده شود تا از سقوط کودک جلوگیری شود

*کلیه آزمایشات بیمار توسط بیمار بر به آزمایشگاه ارسال و جواب آن نبز توسط مسئول بخش به مسئول شیفت گزارش داده میشود.

*شستن لباسهای کودک در بخش ممنوع میباشد.

*پزشکان بخش جهت ویزیت؛ روزانه حضور داشته و در صورت عدم حضور طبق هماهنگی قبلی ،پزشک دیگری بیمار را ویزیت خواهد کرد.

*برای جلوگیری از انتقال عفونت ،بیماران هر اتاق نباید با هم تماس داشته باشند و از رفت و آمد بی مورد ،در راهرو نیز خودداری شود.

* در هنگام ترخیص بیمار کلیه مدارک پزشکی (عکس و خلاسه پرونده ،برگه تلفیق دارویی،......)تحویل همراه بیمار داده میشود.

 

 

 

 

امتیازدهی
عنوان

آدرس : استان كهگيلويه وبويراحمد - خيابان بلاديان - ميدان پرستار -بيمارستان شهيد رجايي

تلفن : 2224711-2224811 -0742

تلفكس : 2222324 - 0742

آدرس صفحه الكترونيكي : http://rajaeeg.yums.ac.ir

نقشه هوایی بیمارستان شهید رجایی