چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی گچساران محفوظ می باشد.