جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩

تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی گچساران محفوظ می باشد.