دوشنبه ٣٠ ارديبهشت ١٣٩٨

تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی گچساران محفوظ می باشد.