يکشنبه ٢٤ شهريور ١٣٩٨
تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی گچساران محفوظ می باشد.